Onze leverings voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. van beek is ingeschreven onder nummer 340.89541. Indien u zaken met ons doet wordt u geacht op de hoogte te zijn van onze voorwaarden. Een exemplaar van de leveringsvoorwaarden wordt u gaarne op uw verzoek toegestuurd.

Indien u het mailadres van uw club, vereniging, zorginstelling aan ons doormailt ontvangt u een kleine attentie van

Van Beek.

Voorwaarde is dat het adres nog niet in ons bestand voorkomt.

Bestellingen vanaf 140,00 worden franco geleverd. Bij lagere orderwaarden berekenen wij u een bijdrage in de

verzendkosten.

Toeslagen voor verzending van grote doeken , lijsten, opspanningen en ezels worden berekend tegen kostprijs.

Plaatsing van uw werk op onze "expositie" is kostenloos. Wij behouden ons het recht voor om werk te weigeren. Dit kan

voorkomen bij wanbetaling of bij verzoek tot plaatsing van onesthetisch werk, zulks ter beoordeling door Van Beek. Ook

indien u uw materialen niet bij Van Beek afneemt behouden we ons het recht voor om uw werk niet te plaatsen.